No2841女神杨晨晨sugar私房脱牛仔裤露黑丝裤袜秀翘臀撩人诱惑写真77P杨晨晨秀人网

No2841女神杨晨晨sugar私房脱牛仔裤露黑丝裤袜秀翘臀撩人诱惑写真77P杨晨晨秀人网

观其论疟有云:弦数者,风发也,饮食消息止之。令了勘,无相恶,宜久服之,延年益智聪慧。

然概而论之,其端有二;一在富贵之子深居简出,体无劳倦,而其病即生于饱暖淫欲之中,故外感之气少而内伤之病妥。 若一身汗出,谓之热越,是热外达者也。

病而不得卧者,卫气不得入于阴,常留于阳,则阴气虚,故目瞑也。又不拘何色舌,上生芒刺者,皆是上焦热极也,当用青布拭冷薄荷水揩之,即去者轻,旋即生者险矣。

又谓失于表者,外邪但从里出,不死不休,故虽百日之远,仍用逆挽之法引其邪而出之于外,此说尤为误人。 黄气际空,土始生也。

苗则在后天,后天者,变体也。 时人穿凿,互生异见,宜取轩后正经,勿视杂术之浅法也。

故治大肠病用大肠药,涤其体也,佐以肺药,助其用也。余究其受病之源,而知得之寒湿者六七,湿热者二三。

Leave a Reply